Kategorie

Bez wychodzenia z domu

Sprawdź

Kategoria AM

CENNIK

Szkolenie

Godz. teorii

Godz. praktyki

Cena

Kurs AM

5 godz.

5 godz.

550 zł

Kurs AM -rozszerzony 5 godz. 10 godz. 850 zł
Szkolenie dodatkowe dla naszego kursanta - 1 godz. 55 zł
Szkolenie dodatkowe dla kursantów spoza ośrodka - 1 godz. 60 zł
Pakiet 10 godzin - 10 godz. 550 zł

 

Cennik obowiązuje od 22.01.2021r.

UPRAWNIENIA DO KIEROWANIA

  • motorowerem,
  • czterokołowcem lekkim (czterokołowiec, którego masa własna nie przekracza 350 kg i konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h);

WIEK

  • Kurs możesz rozpocząć 3 miesiące przed ukończeniem 14 lat

Każda osoba ubiegająca się o uprawnienie do kierowania pojazdem silnikowym albo tramwajem, może rozpocząć szkolenie najwcześniej 3 miesiące przed osiągnięciem wieku wymaganego do uzyskania prawa jazdy albo pozwolenia.


Prawo jazdy otrzymuje osoba, jeżeli:

  • osiągnęła wymagany dla danej kategorii wiek;
  • uzyskała orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem i orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem, o ile jest ono wymagane;
  • odbyła wymagane dla danej kategorii szkolenie;
  • zdała z wynikiem pozytywnym egzamin państwowy wymagany dla danej kategorii