Kategorie

Bez wychodzenia z domu

Sprawdź

Kategoria A

CENNIK

Szkolenie

Godz. teorii

Godz. praktyki

Cena

Pełen kurs A

30 godz.

20 godz.

1800zł

A-posiadane A2, A1 - 10 godz. 800 zł
Szkolenie dodatkowe dla naszego kursanta - 1 godz. 70 zł
Szkolenie dodatkowe dla kursantów spoza ośrodka - 1 godz. 80 zł
Pakiet 10 godzin - 10 godz. 700 zł

 

Cennik obowiązuje od 07.06.2021

UPRAWNIENIA DO KIEROWANIA

  • prawa jazdy uprawnia do kierowania motocyklem (motocykl - pojazd samochodowy jednośladowy lub z bocznym wózkiem – wielośladowy) oraz motocyklem z przyczepą motocyklową o masie nieprzekraczającej masy własnej motocykla i 100 kg.

WIEK

  • Wymagany wiek do uzyskania kategorii A to 24 lata albo 20 lat, jeżeli osoba co najmniej od 2 lat posiada prawo jazdy kategorii A2, do prowadzenia motocykli trójkołowych o mocy przekraczającej 15 kW konieczne jest i tak ukończenie 21 roku życia.

Każda osoba ubiegająca się o uprawnienie do kierowania pojazdem silnikowym albo tramwajem, może rozpocząć szkolenie najwcześniej 3 miesiące przed osiągnięciem wieku wymaganego do uzyskania prawa jazdy albo pozwolenia.


Prawo jazdy otrzymuje osoba, jeżeli:

  • osiągnęła wymagany dla danej kategorii wiek;
  • uzyskała orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem i orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem, o ile jest ono wymagane;
  • odbyła wymagane dla danej kategorii szkolenie;
  • zdała z wynikiem pozytywnym egzamin państwowy wymagany dla danej kategorii