Kategorie

Bez wychodzenia z domu

Sprawdź

Kategoria B

CENNIK

Szkolenie

Godz. teorii

Godz. praktyki

Cena

Pełen kurs B

  30 godz.

     30 godz.

1850zł/1890zł

B - posiadane B1 - 20 godz. 990 zł
Szkolenie dodatkowe w języku angielskim/języku rosyjskim - 1 godz. 90 zł
Szkolenie dodatkowe dla naszego kursanta - 1 godz. 65 zł
Szkolenie dodatkowe dla kursantów spoza ośrodka - 1 godz. 70 zł
Pakiet 10 godzin - 10 godz. 630 zł
Pakiet 10 godzin w języku angielskim/ języku rosyjskim - 10 godz. 800 zł

* Ceny do negocjacji

Cennik obowiązuje od 07.06.2021


UPRAWNIENIA DO KIEROWANIA

 • pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej (dmc) nieprzekraczającej 3,5 tony (z wyjątkiem motocykla lub autobusu);
 • pojazdem samochodowym o dmc nieprzekraczającej 3,5 tony wraz z przyczepą lekką (do 750kg)
 • pojazdem samochodowym o dmc nieprzekraczającej 3,5 tony wraz z przyczepą inną niż lekka pod warunkiem, że dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów nie przekracza 4250 kg a kierowca zdał dodatkowy egzamin praktyczny potwierdzony wpisem do prawa jazdy;
 • ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym.
  Należy pamiętać, że rzeczywista masa całkowita przyczepy ciągniętej przez samochód osobowy, samochód ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t lub autobus - nie może przekraczać rzeczywistej masy całkowitej pojazdu ciągnącego;

WIEK

 • Aby przystąpić do szkolenia na prawo jazdy kategorii B lub A prawa jazdy, musisz mieć ukończone minimum 17 lat i 9 miesięcy. W przypadku, gdy zamierzasz zapisać się osiągnąwszy ten wiek, ale jeszcze przed osiemnastym rokiem życia, niezbędna będzie pisemna zgoda rodziców, w której wyrażają swoją wolę, abyś uczestniczył czy uczestniczyła w takim szkoleniu.

Każda osoba ubiegająca się o uprawnienie do kierowania pojazdem silnikowym albo tramwajem, może rozpocząć szkolenie najwcześniej 3 miesiące przed osiągnięciem wieku wymaganego do uzyskania prawa jazdy albo pozwolenia.


Prawo jazdy otrzymuje osoba, jeżeli:

 • osiągnęła wymagany dla danej kategorii wiek;
 • uzyskała orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem i orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem, o ile jest ono wymagane;
 • odbyła wymagane dla danej kategorii szkolenie;
 • zdała z wynikiem pozytywnym egzamin państwowy wymagany dla danej kategorii