Kategorie

Bez wychodzenia z domu

Sprawdź

Kategoria B+E

CENNIK

Szkolenie

Godz. teorii

Godz. praktyki

Cena

Pełen kurs B+E

          -

      15 godz.

1200zł

Szkolenie dodatkowe dla naszego kursanta - 1 godz. 65 zł
Szkolenie dodatkowe dla kursantów spoza ośrodka - 1 godz. 80 zł
Pakiet 10 godzin - 10 godz. 650 zł

 

Cennik obowiązuje od  07.06.2021

 

UPRAWNIENIA DO KIEROWANIA

  • uprawnia do kierowania zespołem pojazdów składającym się z pojazdu określonego w kategorii B (dmc. do 3,5 tony) oraz przyczepy, której rzeczywista masa całkowita nie przekracza rzeczywistej masy całkowitej pojazdu ciągnącego.
    Ponadto kategoria B+E uprawnia do kierowania ciągnikiem rolniczym z przyczepą (przyczepami) oraz pojazdem wolnobieżnym z przyczepą (przyczepami). Jednak zespół pojazdów nie może składać się z więcej niż trzech pojazdów.
  • Osoba posiadającą prawo jazdy kat. B i C+E lub B i D+E posiada uprawnienia do kierowania zespołem pojazdów wynikających z kategorii B+E.

WIEK

  • 18 lat

WARUNKI

  • posiadanie prawa jazdy kategorii B

Każda osoba ubiegająca się o uprawnienie do kierowania pojazdem silnikowym albo tramwajem, może rozpocząć szkolenie najwcześniej 3 miesiące przed osiągnięciem wieku wymaganego do uzyskania prawa jazdy albo pozwolenia.

Prawo jazdy otrzymuje osoba, jeżeli:

  • osiągnęła wymagany dla danej kategorii wiek;
  • uzyskała orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem i orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem, o ile jest ono wymagane;
  • odbyła wymagane dla danej kategorii szkolenie;
  • zdała z wynikiem pozytywnym egzamin państwowy wymagany dla danej kategorii