Kategorie

Bez wychodzenia z domu

Sprawdź

Kategoria C

CENNIK

Szkolenie

Godz. teorii

Godz. praktyki

Cena

Pełen kurs C

   20 godz.

      30 godz.

2600 zł

 

C-posiadane D 20 godz. 20 godz. 1900 zł
C- Ekspress 20 godz. 30 godz. 2800zł
Szkolenie dodatkowe dla naszego kursanta - 1 godz. 85 zł
Szkolenie dodatkowe dla kursantów spoza ośrodka - 1 godz. 100 zł
Pakiet 10 godzin - 10 godz. 850 zł

Cennik obowiązuje od 07.06.2021

 

UPRAWNIENIA DO KIEROWANIA

 • Prawa jazdy uprawnia do kierowania pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu, a także ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym.

WIEK

 • Osoba ubiegająca się o prawo jazdy kat. C, musi mieć ukończone 21 lat.

WARUNKI

 • Dodatkowym warunkiem do uzyskania prawa jazdy kategorii C jest posiadanie kategorii B prawa jazdy.

Każda osoba ubiegająca się o uprawnienie do kierowania pojazdem silnikowym albo tramwajem, może rozpocząć szkolenie najwcześniej 3 miesiące przed osiągnięciem wieku wymaganego do uzyskania prawa jazdy albo pozwolenia.


Prawo jazdy otrzymuje osoba, jeżeli:

 • osiągnęła wymagany dla danej kategorii wiek;
 • uzyskała orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem
  i orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem,
  o ile jest ono wymagane;
 • odbyła wymagane dla danej kategorii szkolenie;
 • zdała z wynikiem pozytywnym egzamin państwowy wymagany dla danej kategorii