Kategorie

Bez wychodzenia z domu

Sprawdź

Kategoria C+E

CENNIK

Szkolenie

Godz. teorii

Godz. praktyki

Cena

Pełen kurs C+E

           -

      25 godz.

2600zł

 

C+ E- Ekspress            -.       25 godz. 2800zł
Szkolenie dodatkowe dla naszego kursanta - 1 godz. 85 zł
Szkolenie dodatkowe dla kursantów spoza ośrodka - 1 godz. 100 zł
Pakiet 10 godzin - 10 godz. 850 zł

Cennik obowiązuje od 07.06.2021

 

UPRAWNIENIA DO KIEROWANIA

  • prawa jazdy uprawnia do kierowania pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t łącznie z przyczepą. Posiadacz kategorii prawa jazdy B i C+E posiada również uprawnienia kat. B+ E, podobnie jak przy posiadaniu kategorii C+E i D nabywa uprawnienia kategorii D+ E. Rzeczywista masa całkowita przyczepy ciągniętej przez samochód ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t nie może przekraczać rzeczywistej masy całkowitej tego samochodu powiększonej o 40 %.

WIEK

  • Osoba ubiegająca się o prawo jazdy kat. C, musi mieć ukończone 21 lat.

WARUNKI

  • Osoba ubiegająca się o prawo jazdy kategorii C+E musi posiadać kategorię C prawa jazdy.

Każda osoba ubiegająca się o uprawnienie do kierowania pojazdem silnikowym albo tramwajem, może rozpocząć szkolenie najwcześniej 3 miesiące przed osiągnięciem wieku wymaganego do uzyskania prawa jazdy albo pozwolenia.


Prawo jazdy otrzymuje osoba, jeżeli:

  • osiągnęła wymagany dla danej kategorii wiek;
  • uzyskała orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem i orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem, o ile jest ono wymagane;
  • odbyła wymagane dla danej kategorii szkolenie;
  • zdała z wynikiem pozytywnym egzamin państwowy wymagany dla danej kategorii