Motocykle o większej pojemności

W naszym Ośrodku Szkolenia Kierowców uzyskają Państwo również uprawnienia na kierowanie motocyklami o większej pojemności. Przeprowadzamy bowiem szkolenia w kategorii A i A2, podczas których nasi wykwalifikowani instruktorzy wyposażają kursantów w pakiet praktycznej wiedzy i umiejętności.

sportowy motocykl

Prawo jazdy A2

Osoby posiadające prawo jazdy kategorii A2 zyskują uprawnienia do prowadzenia motocykli o mocy do 35 kW, których stosunek mocy do masy własnej wynosi maksymalnie 0,2 kW/kg. Ponadto motocykle te nie mogą powstawać w wyniku modyfikacji pojazdów, którego moc przekracza dwukrotność mocy tego motocykla. Kategoria ta uprawnia ta również do prowadzenia pojazdów z grupy AM, a także motocykli trójkołowych, których moc nie przekracza 15 kW.

By móc zapisać się na kurs trzeba mieć ukończone 18 lat, jednak proces szkolenia może rozpocząć się już na trzy miesiące przed uzyskaniem pełnoletności. Nasi instruktorzy przeprowadzą podczas niego 30 godzin kursu teoretycznego, a także minimum 20 godzin praktycznych.

Prawo jazdy kategorii A

Osoby posiadające prawo jazdy kategorii A są uprawnione do kierowania każdym motocyklem, a także prowadzenia grupy pojazdów tj. przyczepki motocyklowej o masie nieprzekraczającej masy własnej motocykla i 100 kg. Jest to najbardziej restrykcyjna z kategorii motocyklowych, ponieważ mogą się o nią starać osoby, które ukończyły 24 lata. Wyjątek stanowią osoby w wieku minimum 20 lat posiadające od co najmniej 2 lat uprawnienia z kategorii A2. Szkolenie może rozpocząć się na trzy miesiące przed osiągnięciem wieku wymaganego. Dysponujemy takimi pojazdami jak Honda CB650R, a także Honda CB500.